Što je empatija?

što je empatija

Empatija – od grčkog em, u i pathos, „patnja, osjećaj“ – je riječ koju upotrebljavaju psiholozi opisujući sposobnost da se stavimo u položaj druge osobe. Za razliku od „simpatije“, u kojoj se dvije osobe slažu, u „empatiji“ nema slaganja ali ima razumijevanja. Empatične osobe nisu one osobe koje preuzimaju osjećaje druge osobe, već osobe koje […]